קול קורא להשתתף ב- Grand Challenges Israel

ישראל ממשיכה את תכנית Grand Challenges הבינלאומית לפיתוח פתרונות לאתגרי הבריאות ובטחון המזון העולמיים. מש"ב, משרד רה"מ ולשכת המדען הראשי גאים להציג זו השנה השניה:

מסגרת תמיכה ייעודית בפיתוח פתרונות טכנולוגים
לאתגרי בריאות ובטחון מזון במדינות המתפתחות - "תכנית אתגר".

מענק עד 500,000

ניתן להגיש הצעות לפיתוח טכנולוגי של מוצרים ושירותים במגוון תחומים הקשורים לבריאות הציבור ובטחון מזון במדינות המתפתחות, לרבות:

 • הנגשת שירותי בריאות
 • מחלות שנישאות ע"י טפילים
 • שרידות ילודים ואימהות
 • Point of Care Diagnostics
 • טיפול במחלות מדבקות
 • בריאות קהילתית ונפשית
 • טיפול בתוצרת חקלאית
 • תברואה וטיפול בשפכים
 • חקלאות מתקדמת
 • הנגשת מים נקיים

קרדיטים לתמונות באתר: http://www.flickr.com/photos/gchallenges/רשאים להגיש הצעות:

חוקרים, יזמים, חברות קטנות ובינוניות (עד 100 עובדים), מוסדות מחקר ועמותות. הצעות שיימצאו מתאימות יזכו במענק בשיעור של 90% מהתקציב המאושר למיזם, עד לתקרת מענק של 500,000 ₪ - לצורך הוכחת היתכנות (PROOF OF CONCEPT).

התוכנית הינה חלק מתרומת ישראל להתמודדות העולמית עם אתגרי הפיתוח והשת"פ הבינ"ל לטובת מדינות מתפתחות, במקביל למאמץ לשילוב חדשנות ויזמות ישראלית בשוק חדש, שונה וגדול זה. לאור מורכבות הסביבה העסקית במדינות המתפתחות, יסייעו לשכת המדען הראשי ומש"ב, ליזמים המעוניינים בכך, באיתור שותפים מתאימים לפיתוח ויישום המיזם במדינות היעד.
מועד אחרון להגשת הצעות: 15/8/2015

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ל-20.8.2015

יזם המעוניין להגיש הצעה, מתבקש למלא את טופס ההרשמה אשר ניתן להורדה באתר, ולשלוח אותו בדוא"ל לכתובת:

Grand.Challenges@tnufa.org.ilGrand Challenges

בינואר 2003 השיק ביל גייטס יוזמה בשם Grand Challenges in Global Health - תוכנית גלובלית המאגדת רשת של מדינות וארגונים בינלאומיים ששמו לעצמם למטרה להתמודד עם אתגרי בריאות ובטחון מזון הגלובליים. המועצה המדעית של היוזמה , אשר הורכבה מרופאים ומדענים מובילים, הגדירה 14 "אתגרים גדולים" אשר לפתרון שלהן השפעה מרחיקת לכת על תחום הבריאות העולמית. חוקרים ויזמים הוזמנו להגיש הצעות מחקר במטרה לקדם באופן משמעותי פתרונות לאתגרים שזוהו, ולקבל מימון בסך של מאות מיליוני דולרים. בין אתגרי הבריאות ניתן למצוא נושאים כגון חיסונים, הנגשת שירותי בריאות, סניטציה, מחלות שנישאות ע"י טפילים, בריאות ילודים ואימהות, בריאות נפשית, טיפול בשפכיםומכשור רפואי. בנושא בטחון מזון: חקלאות מתקדמת, השקיה בתנאי מדבר, טיפול במזון לאחר קטיף ועוד.

חשוב לציין, כי בהרבה מקרים לפיתוחים הללו יש פוטנציאל מסחרי עצום גם במדינות מפותחות. ברבות השנים הצטרפו סוכנויות נוספות ליוזמה - למשל סוכנויות הסיוע של קנדה, ארה"ב ובריטנה, קרנות פילנטרופיות, מכוני מחקר ועוד. בשנים האחרונות הצטרפו גם ברזיל, והודו לתכנית Grand Challenges וייתכן אף שסין ופרו תצטרפנה בקרוב.

בשנת 2010, כחלק מחזון הסיוע שלה, הקימה ממשלת קנדה ארגון חוץ ממשלתי, ללא מטרות רווח בשם GCC (Grand Challenges Canada).  הארגון ממומן על ידי הממשלה הקנדית ותומך הן ביזמים קנדיים והן בחוקרים ויזמים ממדינות מתפתחות. ארגון GCC פועל החל משלב ה- Proof of Concept ועד לשלב הייצור ההמוני והטמעת המוצרים במדינות היעד. הארגון הקנדי מתמקד במימון פעילות יזמית בתחומי הבריאות ומהווה מודל להקמת תוכנית "אתגר" הישראלית.במסגרת פעילות הסיוע הבינלאומי של מדינת ישראל ולאור הסכם לשיתוף הפעולה בתחום זה בין מש"ב - הסוכנות הישראלית לסיוע ולשיתוף פעולה בינ"ל במשרד החוץ לבין Canadian International Development Agency (CIDA), יזמו משרד החוץ, משרד רה"מ ומשרד הכלכלה מסגרת תמיכה ייעודית, אשר תופעל ע"י לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה בשיתוף פעולה עם מש"ב, שמטרתה עידוד מחקר ופיתוח למציאת פתרונות טכנולוגיים לאתגרי בריאות במדינות מתפתחות בשם תכנית "אתגר" (Grand Challenges Israel). תכנית זו הנה חלק מתרומת ישראל להתמודדות העולמית עם אתגרי הפיתוח והשת"פ הבינ"ל, במקביל למאמץ לשילוב חדשנות ויזמות ישראלית בשוק שונה, חדש וגדול זה. תכנית "אתגר" מבוססת על פורמט הפעילות של התכנית הקנדית אך מותאמת למאפייניה הייחודיים של הקהיליה המדעית והיזמית של ישראל. בהתאם לזאת, הדגש בתכנית הישראלית הוא על חדשנות טכנולוגית ותחומי התמיכה הורחבו.

ניתן לראות במדינות, החברות והארגונים הלוקחים חלק בפעילות, כקהילה המביאה עמה רשת ענפה של קשרי סיוע, פיתוח בינלאומי ומחקר ופיתוח טכנולוגי אשר שמו להם למטרה למצוא פתרונות לאתגרי הפיתוח הבינלאומי בתחום הבריאות, באמצעות חדשנות ושיתוף פעולה. ההצטרפות לקהילה היא חיונית מאחר ובתחום הפיתוח הבינלאומי בכלל והבריאות העולמית בפרט, יש משמעות רבה לפיתוח בשיתוף עם הקהילה המקומית והבינ"ל.

אנו מאמינים כי הצטרפות ישראל לתכנית תעודד יזמים וחוקרים ישראלים להרחיב את מבטם אל השווקים המתעוררים. בסופו של דבר, התכנית אינה פילנטרופית גרידא, ומטרתה, בין היתר, להגביר את הייצוא לשווקים אלה, אשר חשיבותם בכלכלה העולמית הולכת ומתעצמת. הצטרפות לרשת Grand Challenges תסייע ליצירת החיבור בין היזמים הישראליים לשותפים אסטרטגיים פוטנציאלים ובפרט במדינות היעד.

מידע נוסף ניתן למצוא באתרי התכניות:

 • Grand Challenges in Global Health – יוזמת הבריאות העולמית של קרן הצדקה של ביל ומלינדה גייטס.
 • Grand Challenges Canada – הארגון הקנדי המפעיל תכניות תמיכה בחדשנות טכנולוגית וחברתית לטובת שיפור איכות חייהם של אזרחי מדינות בעלות הכנסה בינונית ונמוכה.


Biogal - PCrun™ Rapid molecular diagnostic test for Leptospirosis

Leptospirosis is a neglected infectious disease affecting vulnerable populations in developing countries. Biogal developed a quick and cost-effective molecular detection test for Leptospirosis which is also simple, and does not require the usual complex and costly lab equipment.

Contact: tomer@biogal.co.il
Biogal.co.il

Lishtot – Water Quality Testing Technology

Only 2.5% of earth's water is drinkable. However, in developing countries, governments often do not have the resources to monitor the quality of water. Lishtot has developed a compact device that uses innovative technology for testing water quality in less than 3 seconds, which answers the question "to drink or not to drink?"

Contact: netanel@lishtot.com
www.lishtot.com

Mobile ODT - Mobile Cervical Cancer Screening

Cervical cancer kills 270,000 women per year, with 85% of cases occurring in the developing world. 1.2 million screenings are required per year globally. Mobile ODT is introducing a portfolio of innovative, affordable technologies to improve cervical cancer detection, as well as clinic and case management around the globe.

Contact: partnerships@mobileodt.com
www.mobileodt.com

NanoVation-GS

Almost 1 million children die of pneumonia every year. NanoVation-GS is developing easy-to-use devices for accurate detection of respiration rate to diagnose pneumonia, using nanomaterial-based sensors that continuously measure respiration rate.

Contact: gliksmans@nanovation-gs.com
www.nanovation-gs.com

Novel Vegetarian Infant Food

The first 1000 days of life are "a critical window" for the promotion of optimal growth, health and development. This project aims to introduce a cost-effective, chick-pea based formula using simple, affordable and sustainable technologies that will improve overall child nutrition

Contact: Ido.Schechter@yissum.co.il

Oplon Safe Water

Over 800 million people have limited or no access to clean drinking water. Poor water quality continues to pose a major threat to human health. Oplon is introducing an affordable, innovative technology to purify drinking water at the point and moment of consumption.

Contact: rom.k@oplon.com
www.oplonsafewater.com

Respimometer Project - RespiDx

Pneumonia is the primary cause of child death in the developing world. The Respimometer™ uses simple, well-known thermistor technology to take simultaneous readings of temperature and respiratory rate in order to rapidly and accurately diagnose pneumonia.

Contact: ian@respidx.com

Tiran – All-Male Population in Freshwater Prawns

African River Prawns are economically important; however there has been a decline in wild-catch-based fisheries. Tiran is developing technology for cultivating all-male prawn populations and introducing a new hands-off technology to increase yields and profitability for local aqua-farmers. In addition, the prawns function as biological control agents for blood-fluke flatworms, responsible for schistosomiasis.

Contact: eavioz@tiran.co.il
www.tiran.co.il

Wheelchairs of Hope

5to 7 million disabled children lack wheelchairs globally and only 30% of these children will attend school. "Wheelchairs of Hope" provides a solution with an innovatively designed and affordable children's wheelchair. This one-of-a-kind has a unique child-oriented and is lightweight, all at 100$

Contact: pablo.kaplan2008@gmail.com
www.wheelchairsofhope.org

Westham - Fighting Malaria in Africa

Over 200 million people suffer from malaria every year, while over 500,000 people die in Africa alone. This project is using ATSB® (Attractant Targeted Sugar Bait) technology to develop a novel Bait-Station for controlling indoor mosquitoes as part of the world goal to eliminate malaria.

Contact: Amir@wsthm.com
www.wsthm.com


צור קשר

שאלות ובקשות להבהרות ניתן להפנות בכל עת למנהלת התכנית בכתובת Grand.Challenges@tnufa.org.il, או למנהל התכנית, יעקב פישר, בטלפון: 03-5165044
קישורים שימושיים נוספים

לתכנית שותפים וקשורים מגוון גופים. היזמים מוזמנים לעיין ולהסתייע באתרים השונים, במשאבים ובמידע אותם הם מציעים:


הגופים המפעילים את התכנית:

אתרי התוכניות הבינלאומיות:

 • Grand Challenges Canada – הארגון הקנדי המפעיל תכניות תמיכה בחדשנות טכנולוגית וחברתית לטובת שיפור איכות חייהם של אזרחי מדינות בעלות הכנסה בינונית ונמוכה.

 • Grand Challenges in Global Health – יוזמת הבריאות העולמית של קרן הצדקה של ביל ומלינדה גייטס.


אתרים נוספים בנושאי יזמות ופיתוח בינלאומי:

 • UNAIDS –היוזמה המשולבת של האו"ם בנושא HIV ו-AIDS, המקדמת ופועלת לטיפול מתואם מתמשך ומקיף במגפת האיידס.

 • WFP – World Food Program – ארגון לסיוע במזון מטעם האומות המאוחדות והארגון ההומניטרי הגדול ביותר בתחום הלחימה ברעב וקידום בטחון מזון.

 • WHO – ארגון הבריאות העולמי והסמכות המכוונת ומתאמת את תחום הבריאות באו"ם. הארגון קובע תחומי מיקוד ומחקר, מציב סטנדרטים ומקדם מדיניות.

 • The Global Fund – קרן המתאמת את המאמצים העולמיים בתחומי האיידס, שחפת (TB) ומלריה.

 • המכון הישראלי לייצוא ושיתוף פעולה בינלאומי (מכון הייצוא) –המקדמים פעילות לטובת יצואנים ישראלים לתחתית הפירמידה (BoP).

 • IsraelDev – קהילת יזמים ישראלים הפועלים למינוף החדשנות הישראלית לטובת סיוע בינלאומי.

 • סיד – ישראל - האגודה לפיתוח בינלאומי - ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה להניע את החברה בישראל למעורבות נרחבת בתחום הסיוע והפיתוח הבינלאומי, זאת באמצעות יצירת פלטפורמה לעשייה ושיח משותפים ומקצועיים.